செவ்வாய், 15 ஜனவரி, 2013

எவனடா தமிழைப் படிப்பான் !!

தமிழை அலங்கரித்திட ஆயிரம்நூல்கள்
பெருமிதத்துடனும் ஆவலுடனும் எழுத்தாளர்கள்
தமிழை எழுத்துக்கூட்டும் வாசகர்கள்
இதுதான் தமிழின் நிலை

விலையின்றி கிடைத்ததாலோ என்னவோ
விலைமதிப்பற்ற தமிழ்மொழி அறிவை
விழுதுகளாய் இருந்து காக்கவேண்டியவர்கள்
விரல்களால் பிணைக்கப்பட்ட புத்தகமுதறி
விலைகொடுத்துப் பெற்ற ஆங்கிலம்
விடியலை கொணர்ந்ததென்று எண்ணி
வாய்க்கொப்பளித்து தமிழை உமிழ்ந்துவிட்டு
விட்டில்களாய் விளக்கொளியைச் சூழ்ந்துள்ளனர் 
விளக்கிச்சொன்னால் நானந்த மடமையை
விருதாய்க்கொடுப்பர் பித்தர் பட்டம் 

ஆங்கிலேயரோடு வாணிபம் செய்ய
அவர்மொழி அறிதல் தவறன்றெனினும்
அண்மையில் மணம்முடித்தவன் தாய்போல
அன்னைத்தமிழை தவிர்த்தல் முறையன்று

நகமும் முடியும் போன்று
நறுக்கிக்களையும் பொருள் தமிழன்று
நரம்பிலும் மூலையிலும் பாயுங்க்குருதியென
நீயுணர கல்லும்முள்ளும் காலிடறி
நெளிந்தோடும் ரத்தத்தோடு அம்மாயெனும்
நாதம் பிறந்திட உணர்ந்திடுவாய்

பூச்சியமும் ஒன்றும்தான் கணினிமொழி
புதுமைகள் அதைமாற்றிட இயன்றிடுமோ?
புத்திக்கு தானே புரிந்திடுமோ தமிழன்னையின்றி
புதுவுறவாய் வந்த ஆங்கிலத்தை? 

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக