புதன், 13 பிப்ரவரி, 2013

தமிழ் பெண்ணின்மீது உண்டான காதல்

சிறுகோபங்கள் ஏனடி
காத்திருக்கும் நிமிடம் இன்னும் நீளுமோ
காதல்மொழி கேட்க வலிதீருமோ
சோகங்கள்
ஏக்கங்கள்
ஆவலின் வேதனை
ஏனடி மெல்கிறாய்
சொல்லடி காதலை !!!


மெல்லிய மனதில் ஏதோ சலனம்
விழிகளை கவரும் உந்தன் அழகும்
நிழலாகி நித்தமும் என்னைத்தொடரும்
கருவிழி எழுதிய கருமை நிறமும்


தொலைவிலும் நெருக்கத்தை உணரும் இதயம்
குழந்தையின் மழலைபோல் புரியா உணர்வில்
கொண்டலில் நீரைப்போல் வார்த்தைகள் தேங்க
பாலையில் பாதமாய் புதைந்திடும் நாவும்


கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக