வியாழன், 21 மார்ச், 2013

நண்பனே நீயெங்கே??

வெளிச்சத்தின் நிழலாய் இருக்கும்
இருள்போல நான் வெளிச்சம் நீ
அண்டங்கள்கடக்கும் தொலைவினில் நாம்
நீ வளர்ந்தால் நான் வளர்வேன்
வளர்பிறையாய் நீ தேய்பிறையாய் நான்
இருதுருவங்கள் போலநாம் இணையாவிடினும்
நதி பிணைக்கும் இருகரைகள்போல 
ஈர உணர்வு நம்நெஞ்சங்களை பிணைக்கட்டும்


கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக