சனி, 22 ஜூன், 2013

அவள் இல்லாத அலுவலகம்

நுரையில்லாத அலையைபோல
அலையில்லாத கடலைப்போல
கடல்லில்லாத புவியை போன்றது
அவள் இல்லாத அலுவலகம்

கரையில்லாத நிலவைப்போல
அமாவாசை வானைப்போல
விண்வெளியை மறைத்துக்கொண்ட
வான்குடைதான் தொலைந்ததுபோல
அவள் இல்லாத அலுவலகம்

வண்டை ஈர்க்கும் வாசனை
இன்றி தோன்றிய மகரந்தம்போல
மகரந்தம்யின்றி பூத்த மலர்போல
மலராது வாழும் கன்னிச்செடிபோல 
அவள் இல்லாத அலுவலகம்

வானில் வண்ணக்கோலமிடாத
வானவேடிக்கைகள் போல
வானவேடிக்கைகள் இல்லா
தீபாவளித் திருநாள்போல
பார்வையற்றவருக்கு தீபாவளிபோல
அவள் இல்லாத அலுவலகம்

கையசைவிற்கு இசை எழுப்பாத
தந்திகள் போல
தந்திகள் இல்லாத வீணையைபோல
வீணை இல்லாத வாணியைபோல
அவள் இல்லாத அலுவலகம்

மரங்கள் இல்லாத பாதைகள்போல
பாதைகள் இல்லாத பாலையைப்போல
பாலைவனத்திலிருந்து பாதைமாறிவந்த
ஒட்டகம்போல எனக்கு
அவள் இல்லாத அலுவலகம்
 

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக