சனி, 6 ஜூலை, 2013

ரஞ்சி ராமாயணம்

ராமனும் அவனது வானரக்கூட்டுமும்
ராவணனை வெல்ல அமைத்தபாலம்
இன்று விளையாடும் ஆடுகளமாக
(The bridge laid by lord rama and his monkey crew has becum the pitch now)

இலக்குமணன் இராவணன் வெற்றிக்கு
தடையாய் சீதைமுன் இட்டகோடு
இன்று மைதான எல்லைவரைகளாக
(The circle drawn by lakshmana to protect sita has becum boundary line now)

ராமனால் வெற்றிகொல்லப்பட்ட ராவணனின்
பத்துகுணங்களும் அதைசுமந்த உடலும்
இன்று பதினொன்று வீரர்களாய்
( Ten characters (which are depicted as ten heads) of ravana  and his human body defeated by lord ram has becum eleven member team now)


ராவணன் எய்த அம்புகளை
பந்தாடிய அனுமனின் கதாயுதம்
இன்று பந்தாடும் மட்டைகளாக
(The weapon used by hanuman to hit arrows showered from ravana's bow has now becum bat)

ராவணன் தோளைதட்டி அனுப்பி
ராமனை ஒடவிட்ட மாயமான்
இன்று உருண்டோடும் பந்துகளாக
(The magical deer send by ravana and chased by rama has becum ball now)

ராமன் இட்ட மூன்றுகோடுகள்
தங்கி நின்ற அணில்
இன்று நட்டுவைத்த மூன்றுகுச்சிகளாக
(The squirrel which stand with three lines drawn by rama has becum stumps now)


கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக