சனி, 20 ஜூலை, 2013

அங்கயற்கண்ணி துதி


ஓங்காரநாதத்தின் பொருள் ஓதாது உணர்ந்த போதிலும் 
குபேரன் போல் நீங்காத செல்வம் அடைந்த போதிலும் 
அமிழ்தமுண்டு தேவர்கள்போல் சாகாத வரமடைந்தபோதிலும் 
உன்னை காணாத ஒருதினமும் வேண்டிலேனே.

Translation:
----------------

Hey Lordess Meenakshi who reside in Madurai,

Even when I am able to understand the meaning of word 'OM'(Even lord Shiva got KT from Lord Muruga to understand it)

Even when I have more wealth like lord Gubera (God of wealth,Even lord Vishnu got loans from him)

Even when I have a chance to have the drink named 'Amirtham' which keeps angels from death(If u have read 'The Immortals of Meluha' series , u knw tat is 'Somras')

I don't want a single day without seeing u.

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக