திங்கள், 29 ஜூலை, 2013

மழைக்காதலி ..!

ஒரு துளி மழையை
லாவகமாய் பிடித்திட
ஓராயிரம் காலிக்குடங்கள்

உயரப்பறக்கும் கழுகாய் பிறந்திருந்தால்
மேகக்குடங்களை உடைத்து
பூமிக்கு தண்ணீர் கொணர்ந்திருப்பேன்

வாதி மக்கள் பிரதிவாதி இந்திரன்
என்று பேசிட
தீர்ப்பாயங்கள் வைக்கவும் இயலாது

வேரைப்போல விரல்கள்
வளருமென்றால் வானைத்துளைத்து
வயிறுமுட்ட தண்ணீர்மொண்டு குடித்திருப்போம்

தண்ணீர் கடவுளான வருணனுக்கு
லஞ்சம் கொடுக்க
முடிந்திருந்தால் மழையை பொழியச்செய்திருக்கலாம்

மரங்களாய் பிறந்திருந்தால் கிளைக்கைகளை
அசைத்து மழையை
அழைத்து பொழியச் சொல்லியிருப்போம்

அன்னப் பறவையைபோல் 
பிரித்தறியும் திறனிருந்தால்
கடல் தண்ணீரை குடித்தே வாழ்ந்திருப்போம்

இக்கவிதையை கொடுத்து மழையிடம்
காற்றை தூதுவிட்டோம்
காதலியை பிரிந்துவாடும் காதலன்போல 

  

 

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக