சனி, 22 நவம்பர், 2014

அபலை
கடல் மாதாவிடம் அபலையைபோல் 
கவலையுடன் ஓட்டம் 
வீடே வெளியேதள்ளி தாளிட்டதால்
தத்தளிக்கும்  உள்ளத்தின் அழுகுரல் கேட்க
தரத்திக்கொண்டிருபவர்களுக்கு காரணம்சொல்ல நேரமில்லை
வேகத்தை அதிகம் செய்தேன் 
தாமதித்தல் தவறு தடுத்துவிடுவார்கள்
யோசிக்க நேரமில்லை உடலிற்கு
உள்ளத்தின் வேகம் இல்லையே
அலைகளின் ஆரவாரத்தில் அழுகுரல் கேட்டிராதே
 கேட்டிருந்தால் கடலன்னை மனமிளகி 
அலைக்கரம் நீட்டி அணைத்திருப்பாளோ 
ஆயிரம் கேள்விகள் 
கடலை நெருங்கிவிட்டேன் தாமதிக்காமல்
தரையில் தத்தளித்த மீனை கடலில் எறிந்தேன்.

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக