திங்கள், 29 ஜூலை, 2013

வெங்காயம் !!

உரிக்காமல் அழவைக்கின்றன
விலைஉயர்ந்த வெங்காயங்கள்


மழைக்காதலி ..!

ஒரு துளி மழையை
லாவகமாய் பிடித்திட
ஓராயிரம் காலிக்குடங்கள்

உயரப்பறக்கும் கழுகாய் பிறந்திருந்தால்
மேகக்குடங்களை உடைத்து
பூமிக்கு தண்ணீர் கொணர்ந்திருப்பேன்

வாதி மக்கள் பிரதிவாதி இந்திரன்
என்று பேசிட
தீர்ப்பாயங்கள் வைக்கவும் இயலாது

வேரைப்போல விரல்கள்
வளருமென்றால் வானைத்துளைத்து
வயிறுமுட்ட தண்ணீர்மொண்டு குடித்திருப்போம்

தண்ணீர் கடவுளான வருணனுக்கு
லஞ்சம் கொடுக்க
முடிந்திருந்தால் மழையை பொழியச்செய்திருக்கலாம்

மரங்களாய் பிறந்திருந்தால் கிளைக்கைகளை
அசைத்து மழையை
அழைத்து பொழியச் சொல்லியிருப்போம்

அன்னப் பறவையைபோல் 
பிரித்தறியும் திறனிருந்தால்
கடல் தண்ணீரை குடித்தே வாழ்ந்திருப்போம்

இக்கவிதையை கொடுத்து மழையிடம்
காற்றை தூதுவிட்டோம்
காதலியை பிரிந்துவாடும் காதலன்போல 

  

 

சனி, 20 ஜூலை, 2013

அங்கயற்கண்ணி துதி


ஓங்காரநாதத்தின் பொருள் ஓதாது உணர்ந்த போதிலும் 
குபேரன் போல் நீங்காத செல்வம் அடைந்த போதிலும் 
அமிழ்தமுண்டு தேவர்கள்போல் சாகாத வரமடைந்தபோதிலும் 
உன்னை காணாத ஒருதினமும் வேண்டிலேனே.

Translation:
----------------

Hey Lordess Meenakshi who reside in Madurai,

Even when I am able to understand the meaning of word 'OM'(Even lord Shiva got KT from Lord Muruga to understand it)

Even when I have more wealth like lord Gubera (God of wealth,Even lord Vishnu got loans from him)

Even when I have a chance to have the drink named 'Amirtham' which keeps angels from death(If u have read 'The Immortals of Meluha' series , u knw tat is 'Somras')

I don't want a single day without seeing u.

சனி, 6 ஜூலை, 2013

ரஞ்சி ராமாயணம்

ராமனும் அவனது வானரக்கூட்டுமும்
ராவணனை வெல்ல அமைத்தபாலம்
இன்று விளையாடும் ஆடுகளமாக
(The bridge laid by lord rama and his monkey crew has becum the pitch now)

இலக்குமணன் இராவணன் வெற்றிக்கு
தடையாய் சீதைமுன் இட்டகோடு
இன்று மைதான எல்லைவரைகளாக
(The circle drawn by lakshmana to protect sita has becum boundary line now)

ராமனால் வெற்றிகொல்லப்பட்ட ராவணனின்
பத்துகுணங்களும் அதைசுமந்த உடலும்
இன்று பதினொன்று வீரர்களாய்
( Ten characters (which are depicted as ten heads) of ravana  and his human body defeated by lord ram has becum eleven member team now)


ராவணன் எய்த அம்புகளை
பந்தாடிய அனுமனின் கதாயுதம்
இன்று பந்தாடும் மட்டைகளாக
(The weapon used by hanuman to hit arrows showered from ravana's bow has now becum bat)

ராவணன் தோளைதட்டி அனுப்பி
ராமனை ஒடவிட்ட மாயமான்
இன்று உருண்டோடும் பந்துகளாக
(The magical deer send by ravana and chased by rama has becum ball now)

ராமன் இட்ட மூன்றுகோடுகள்
தங்கி நின்ற அணில்
இன்று நட்டுவைத்த மூன்றுகுச்சிகளாக
(The squirrel which stand with three lines drawn by rama has becum stumps now)